Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Zpracování půdy

28.07.2016 | 06:25

Pasivní nářadí pro zpracování půdy

Technika pro zpracování půdy má mnoho podob, které vycházejí z různých půdních a klimatických podmínek. Některé typy techniky jsou určeny pro velice úzký druh prací, jiná technika nabízí daleko univerzálnější možnosti využití. Poměrně velkou skupinu nářadí představují modely určené pro zpracování půdy v různých hloubkách, a to zpravidla od podmítky po intenzivní kypření, kdy si intenzivní kypřiče z pohledu hloubky zpracování v ničem nezadají s orbou. Jednotlivé typy nářadí se liší použitými pracovními orgány a jejich provedením, které odpovídá předpokládanému využití. V řadě případů jsou pracovní orgány konstruovány jako zaměnitelné. Z hlediska pracovních orgánů rozdělujeme podmítače a kypřiče na radličkové, diskové a kombinované. Podle typu agregace rozdělujeme techniku na nesenou, polonesenou a taženou. Podmítka a kypření jsou spojeny kromě zpracování půdy také s promísením rostlinných zbytků v určité hloubce profilu. Toho docilují při správné pojezdové rychlosti soupravy. Kromě základních pracovních orgánů se výše uvedené nářadí dodává také s různým příslušenstvím pro urovnávání povrchu, drobení hrud a opětovné utužení. Základní možnosti konstrukce výše uvedeného nářadí si v krátkosti představíme.* Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v v červencovém Farmáři.
Kategorie: 
14.07.2016 | 06:02

Základní parametry pluhů

Orba představuje základní agrotechnické opatření v konvenčních neboli tradičních systémech zpracování půdy a plní několik základních funkcí. Jde o kypření, obracení a mísení půdy a zapravování posklizňových zbytků. Provádí se v různých hloubkách, přičemž při zpracování do 180 mm hovoříme o mělké orbě, v rozsahu 180 až 220 mm jde o orbu střední a při hluboké orbě se půda zpracovává do hloubky 220 až 300 mm. Při hloubce nad 300 mm hovoříme o orbě velmi hluboké. Kategorie orby můžeme rozlišovat také podle termínu a roční doby, kdy orbu provádíme. Z tohoto pohledu se jedná o orbu seťovou, podzimní, zimní a jarní. Ať již provádíme jakýkoli druh orby, využíváme přitom klasické radličné pluhy různé konstrukce. Díky různému příslušenství pluhu můžeme orbu spojit především s drobením hrud a opětovným utužením. Kromě radličných pluhů se můžeme setkat s pluhy talířovými nebo dlátovými, které však spadají do systémů zpracování půdy bez obracení, tedy bez využití klasické orby. Z hlediska způsobů agregace rozlišujeme pluhy nesené, polonesené a závěsné. Řada modelů agregovaných v tříbodovém závěsu je dnes k dispozici se zařízením pro zvýšení trakčních schopností taženého prostředku, s trakčním posilovačem.* Celý článek Ing. Filipa Javorka si můžete přečíst v červencovém Farmáři.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down