Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Červené stroje pro podzim i jaro

K významným obchodním partnerům společnosti PEKASS patří německá firma Horsch Maschinen GmbH, která vyrábí kromě jiných i technicky vyspělé stroje na zpracování půdy a setí. Jejich pravidelné inovace vycházejí i z požadavků zemědělské praxe, na něž výrobce rychle reaguje.

Kategorie: Zpracování půdy

Čtyři pracanti z jedné stáje

Ve společnosti ZEPOS a. s. vybírají zemědělskou techniku velmi pečlivě a stroje pro zpracování půdy nejsou výjimkou. Každý stroj si podnik nejprve prověří dlouhodobým pronájmem. U techniky Köckerling se tento scénář opakuje již počtvrté a zdá se, že vždy se stejným výsledkem. Zkoušený stroj v podniku zůstává. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Úspěšný rok specializovaného výrobce

Oblast zpracování půdy prochází stálým vývojem, který je iniciovaný požadavky zemědělců či dalšími vlivy, jako například změnami počasí. Díky tomu mají firmy, které se na výrobu zemědělské techniky v tomto oboru specializují, stále dost práce. K takovým uznávaným specialistům patří také firma LEMKEN. Tato společnost vstupuje do dalšího roku s...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Nepohrdne ani velikými kameny

Příkladem agronomicky prospěšné technologie z nabídky společnosti P & L je zcela hydraulicky poháněný sběrač kamenů Scorpio 550 od finského výrobce ELHO. Kameny na poli způsobují při nasazení sklizňových strojů nemalé problémy. Rostou náklady na opravy, zvyšují se ztrátové časy, snižuje se efektivita nasazení techniky a vlastní sklizeň se může...

Kategorie: Zpracování půdy

Český výrobce umí reagovat na moderní trendy

Typickým příkladem zemědělského podniku se smíšeným zaměřením je ZD Sebranice. Spolu s dalšími dvěma podniky, kterými jsou ZD Radiměř a Květná, obhospodařuje výměru 3600 hektarů na okraji Vysočiny. ZD Radiměř se stará dohromady o 1500 hektarů zemědělské půdy, z toho 280 hektarů je luk a pastvin. Zabývá se pěstováním ozimých...

Kategorie: Zpracování půdy

Technika splňující vysoké nároky

Při zpracování půdy lze jít různými cestami. S orbou, jako v Zemosu Zubčice, nebo bezorebně. Příprava půdy je však vždy spojena s řadou operací, při nichž je třeba zapravit hnojiva a posklizňové zbytky, odstranit zhutnělou vrstvu půdy, půdu provzdušnit či připravit seťové lože. A při všech těchto operacích je žádoucí...

Kategorie: Zpracování půdy

Vstříc moderním technologiím

Od začátku devadesátých let minulého století do současnosti stoupl význam podmítky. Tento trend souvisí s rozvojem bezorebných technologií hospodaření i se změnou osevních postupů. Zároveň se i zpřísnily požadavky na její včasné provedení, na celoplošné podříznutí strniště a promísení půdy s organickou hmotou. Dá se dokonce tvrdit, že v době...

Kategorie: Zpracování půdy

Inspirace před podzimní sezónou

Nejednu inspiraci mohli zemědělci načerpat na letošním veletrhu Techagro. Například na volné ploše K vystavovala společnost PEKASS Praha trojici modrých pluhů Överum, které by mohly zemědělcům pomoci již v nadcházející podzimní sezóně. A to jak menším farmářům, tak i velkým zemědělským podnikům.

Kategorie: Zpracování půdy

Švédské pluhy na českých polích

Technická vyspělost a vysoká užitná hodnota provázejí pluhy Överum už desítky let, což mohou potvrdit i čeští zemědělci. A to jak menší farmáři s traktory o výkonu 70 až 120 koní, tak velké zemědělské podniky. Přestože tyto stroje nejsou nejlevnější, zařazují je čím dál více do svého strojového parku. Oceňují...

Kategorie: Zpracování půdy

Nový stroj do technologické linky

V oblasti kolem Horažďovic má pěstování brambor dlouhou tradici. Tu ctí i ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor a. s. Pěstování brambor věnuje zdejší zemědělský podnik velkou péči. Svědčí o tom i poslední přírůstek do technologické linky. Nový kypřič hrůbků zlepšuje retenční schopnost půdy a umožňuje přihnojování rostlin během vegetace. ...

Kategorie: Zpracování půdy